Participatie wordt ge(s)maakt

Wijkontwikkeling in Izegem en De Panne

Bewoners en bestuur maken samen een toekomstplan voor de wijk.

Een wijkontwikkelingsplan opmaken kent 3 fases:

 1. De wijk in cijfers en verhalen
  1. objectieve analyse van de wijk (wat vertellen de cijfers en de feiten)
  2. bevraging bij bewoners en sleutelactoren (beleving)
 2. De wijk in dialoog met elkaar en het lokaal bestuur
  1. het in dialoog brengen van de resultaten tussen bewoners, ambtenaren en bestuurders (verfijnen van resultaten, vastleggen van de speerpunten)
  2. samen zoeken naar concrete oplossingen en aanpak (wie kan hier wat aan doen)
 3. Wij engageren ons voor de toekomst
  1. opmaak van een wijkontwikkelingsplan (maatregelen, bevoegdheden, aanpak, timing, financiering)
  2. afspraken rond opvolging en aansturing van het wijkontwikkelingsplan

 “Vroeger dachten we teveel dat we wisten wat goed was voor de mensen, nu grijpen we deze wijkgerichte manier van werken aan om meer betrokkenheid bij de bewoners te krijgen en onze diensten (ruimtelijke ordening, jeugd, mobiliteit, milieu…) te stimuleren om van achter hun bureau te komen en om in overleg te gaan met elkaar en de bewoners.”

Interessant om lezen

De Panne

Izegem