Participatie wordt ge(s)maakt

Bewonersplatforms en interactief bestuur in Veurne, Poperinge en Diksmuide

Dorpsbewoners organiseren zich rond de troeven en noden van hun dorp en verstevigen de wederzijdse dialoog met het lokaal bestuur.

Een bewonersplatform is een structureel en interactief participatiekanaal dat op regelmatige basis bewoners, mandatarissen en ambtenaren samenbrengt over de lokale woon- en leefomgeving.

Structureel

  • Bewoners worden door het lokaal bestuur erkend als volwaardige partners.
  • Het bestuur zoekt systematisch hoe bewoners meer betrokken kunnen worden bij lokale aangelegenheden.

Interactief

  • Er worden kansen gecreëerd voor dialoog en samenwerking tussen bewoners, lokale bestuurders en ambtenaren.
  • Tweerichtingscommunicatie is een essentiële voorwaarde. Het bestuur geeft informatie op maat en vraagt advies. Bewoners geven informatie, stellen vragen en geven advies.

Participatiekanaal

  • Bewonersplatforms dragen bij tot een betere informatiedoorstroming van en naar het bestuur.
  • Bewoners leggen bekommernissen en uitdagingen op tafel, denken actief mee, formuleren adviezen en nemen zelf ook initiatief.


“Het bestuur neemt beslissingen die over ons dorp gaan, maar als bewoners hebben we daar ook wel ons gedacht over.”

“Het is belangrijk om met de bewoners in gesprek te gaan en om hun vragen en voorstellen op een degelijke manier te bespreken en te behandelen. Op die manier kan je een goede samenwerking creëren en vertrouwen opbouwen.”

Interessant om lezen

Veurne

Poperinge

Diksmuide