Participatie wordt ge(s)maakt

Steunpunt Sociale Planning

Het Steunpunt Sociale Planning wil, in partnerschap, ondersteuning bieden bij het planningsproces van organisaties werkzaam in het brede West-Vlaamse welzijnsveld, met het oog op creatie van duurzame welzijnssituaties via een effectieve en efficiënte werking.

Het Steunpunt heeft dan ook een dubbele doelstelling.  Enerzijds het uitbouwen van een databank met beleidsrelevant cijfermateriaal en anderzijds het stimuleren van het gebruik van het materiaal uit die databank.

Volgende realisaties van het Steunpunt Sociale Planning kunnen in het kader van een participatief beleid interessant zijn:

  • Kansarmoedeatlas West-Vlaanderen
  • Vergelijkend Wijkenonderzoek