Participatie wordt ge(s)maakt

Leefbaarheidscatalogus

De leefbaarheidscatalogus ‘Leefbaarheid is maatwerk!’ werd in 2010 uitgegeven in opdracht van de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen.

De leefbaarheidscatalogus bundelt een aantal instrumenten, methodieken en theoretische modellen om te werken aan leefbaarheid op maat van de eigen gemeente en eigen context.

Link: http://www.west-vlaanderen.be/overwvl/beleid_bestuur/gebiedsgerichte_werking/leefbaarheidscatalogus/Paginas/default.aspx