Participatie wordt ge(s)maakt

Gebiedsgerichte werking

De provincie West-Vlaanderen zet gebiedswerkers in die werken aan een beter leefklimaat op maat van vier grote regio’s: Brugge-Oostende, Westhoek, Midden-West-Vlaanderen en Zuid-West-Vlaanderen

Werken aan een beter leefklimaat gebeurt op verschillende sporen: 

  • Leefbaarheid is dat wat een streek aangenaam maakt om in te wonen en omvat de woonomgeving, de aanwezigheid van voorzieningen, de veiligheidsgevoelens, de ontmoetingsmogelijkheden, het samenleven in een buurt …
  • Welzijn refereert meer naar de dienstverlening en de welzijnssector in al haar facetten.
  • Wonen gaat over huisvesting, de kwaliteit van het wonen, maar ook de betaalbaarheid en de aanwezigheid van voldoende en aangepaste woningen.

De gebiedswerkers welzijn, leefbaarheid en wonen:

  • onderzoeken noden en kansen,
  • bieden ondersteuning aan de betrokken lokale besturen, welzijnsraden en woonorganisaties,  
  • behartigen bovenlokale dossiers voor hun regio.

Concreet zorgen ze bijvoorbeeld voor: 

  • logistieke en financiële steun bij de heraanleg van een dorpsplein, speelplein of dorpshuis
  • steun bij de ontwikkeling van woonzorginitiatieven zoals seniorenwoningen, woonzorgzones of zorgnetwerken met vrijwilligers
  • ondersteuning van (inter)gemeentelijk woonbeleid en opstart van woonwinkels, woondiensten, huisvestingsdiensten.

Contact:

Regio Brugge-Oostende

Anne Vandermeulen, gebiedswerker welzijn/leefbaarheid
E anne.vandermeulen@west-vlaanderen.be
T 050 40 35 39

Regio Westhoek

Bern Paret, gebiedswerker leefbaarheid
E bern.paret@west-vlaanderen.be
T 051 51 92 54

Jan Leicher, gebiedswerker welzijn
jan.leicher@west-vlaanderen.be
T 051 51 94 32 - 0486 96 00 52

Regio Midden-West-Vlaanderen 

Bruno Tricot, directeur Regiocoördinator
E bruno.tricot@west-vlaanderen.be
T 051 27 55 63 - 0497 51 09 74

Regio Zuid-West-Vlaanderen

Tim Denutte, gebiedswerker leefbaarheid
E tim.denutte@west-vlaanderen.be
T 056 24 99 93