Participatie wordt ge(s)maakt

Leefbaarheid aandachtswijken en -dorpen

Onze doelstelling

Samenlevingsopbouw kiest voor een specifieke en doelgerichte inzet in kwetsbare buurten om de leefbaarheid te verhogen. Tot op heden ligt de focus binnen het projectwerk leefbaarheid sterk op het werken aan een interactief bestuur/beleid en bewonersparticipatie met het oog op het werken aan integrale wijk- en dorpsontwikkeling.
In elke buurt komen specifieke noden en behoeften in meer of mindere mate naar boven. Een aanpak op maat is dus nodig.

Onze rol

  • Samenlevingsopbouw is een gangmaker en bemiddelaar tussen bewoners, lokaal bestuur en diensten.
  • Samenlevingsopbouw kiest voor een brede aanpak om de leefbaarheid van wijken of dorpen op te krikken en de mogelijkheden en participatie van kansengroepen te verhogen.

Stapstenen in onze aanpak: overleg en ondersteuning, in de breedte en de diepte

  • In alle hoeken en gaten: opbouwwerk betrekt en betreft iedereen
  • Een open boek: knelpunten en troeven op tafel!
  • Van straathoek tot breedhoek: een polyvalente aanpak
  • Gaandeweg gaan: stap voor stap ondersteunen
  • Van micro tot megafoon: kwetsbare groepen stem geven

Projecten van de voorbije jaren

Geen toekomst zonder uitdaging!

In komende projecten willen we nog meer de focus leggen op kwetsbare buurten en het betrekken van specifieke (doel)groepen die er wonen. We blijven zoeken naar innovatieve en creatieve vormen van buurtgericht werken en bewonersparticipatie om het sociaal kapitaal van de buurt en de mensen nog meer tot hun recht te laten komen.
We dagen lokale besturen, bewoners én onszelf uit om hiervoor te gaan!

Goesting om een buurt in jouw gemeente aan te pakken?

Je kan steeds bij ons terecht. We kijken welke uitdaging voorligt, wat we daar voor kunnen doen en hoe we kunnen samenwerken.

Joke Dekoninck – programmaverantwoordelijke Leefbaarheid
joke.dekoninck@samenlevingsopbouw.be
051 24 29 28
0474 91 96 47