Participatie wordt ge(s)maakt

Leefbaarheidscatalogus

De provincie West-Vlaanderen biedt op verschillende manieren steun aan dorpsontwikkeling, maar voornamelijk via het kanaal van plattelandssteun. Naast de subsidiemogelijkheden op de website hieronder, gaat dat ook om begeleiding bij visie-ontwikkeling, trage wegenplannen, openbare verlichting en WinVorm-kwaliteitskamer. 

Mocht u meer informatie wensen daarover, dan neem u best contact op met de Gebiedsgerichte Werking (hiernaast). Zij kunnen u ook naar nieuwe projecten en initiatieven leiden.