Participatie wordt ge(s)maakt

Gebiedsgerichte werking

De provincie West-Vlaanderen zet gebiedswerkers in die werken aan een beter leefklimaat op maat van vier grote regio’s: Noord-West-Vlaanderen, Westhoek, Midden-West-Vlaanderen en Zuid-West-Vlaanderen

Werken aan een beter leefklimaat gebeurt op verschillende sporen: 

  • de woonomgeving, de aanwezigheid van voorzieningen, de veiligheidsgevoelens, de ontmoetingsmogelijkheden, het samenleven in een buurt …
  • huisvesting, de kwaliteit van het wonen, maar ook de betaalbaarheid en de aanwezigheid van voldoende en aangepaste woningen.

De gebiedswerkers welzijn, leefbaarheid en wonen:

  • onderzoeken noden en kansen,
  • bieden ondersteuning aan de betrokken lokale besturen, welzijnsraden en woonorganisaties,  
  • behartigen bovenlokale dossiers voor hun regio.

Concreet zorgen ze bijvoorbeeld voor: 

  • logistieke en financiële steun bij de heraanleg van een dorpsplein, speelplein of dorpshuis, plattelandssteun of Europese subsidies voor dat soort projecten, de opstart van gebiedsfondsen, het aantrekken van experten en vinden van goede ontwerpers, het helpen uitdenken van inspraakmethoden...

 

Contact:

Regio Noord-West-Vlaanderen

Anne Vandermeulen, gebiedswerker welzijn/leefbaarheid
E anne.vandermeulen@west-vlaanderen.be
T 050 40 35 39

Regio Westhoek

Jan Leicher, gebiedswerker leefbaarheid
jan.leicher@west-vlaanderen.be
T 051 51 94 32 - 0486 96 00 52

Regio Midden-West-Vlaanderen 

Bruno Tricot, directeur Regiocoördinator
E bruno.tricot@west-vlaanderen.be
T 051 27 55 63 - 0497 51 09 74

Regio Zuid-West-Vlaanderen

Koenraad Marchand, Regiocoördinator
E koenraad.marchand@west-vlaanderen.be
T 056 23 49 80 - 0494 50 29