Participatie wordt ge(s)maakt

Subsidiekanalen

Lokale subsidiekanalen

Voor verschillende acties en initiatieven kunnen er subsidies gevraagd worden bij de eigen stad of gemeente. Hoor dus zeker ook eens bij jouw gemeente wanneer je een initiatief onderneemt.

Meer info: website van stad of  gemeente

Regionale subsidiekanalen

 • Regionaal landschap en Erfgoedcel
  • Ga voor je eigen gemeente eens na of jouw gemeente binnen een Regionaal Landschap of onder een Erfgoedcel valt. Bij deze organisaties zijn voor bepaalde (kleinere) ingrepen soms ook subsidies te krijgen. Je kunt bij deze organisaties ook ondersteund worden bij de uitwerking van je project of er een partner vinden.
  • Regionale landschappen in West-Vlaanderen: IJzer en Polder, Houtland en West-Vlaamse Heuvels.
  • Erfgoedcellen in West-Vlaanderen: Brugge, Kortrijk, CO7, TERF
  • Meer info?
   www.regionalelandschappen.be
   www.erfgoedcellen.be
 • Vlaanderen feest
  • Vlaanderen Feest wil samenhorigheid en samenhang binnen de Vlaamse samenleving versterken. Hiertoe ondersteunen zij ook lokale initiatieven die in de periode van 11 juli een initiatief organiseren.
  • Meer info?
   www.11daagsevlaanderen.net
 • Interreg IV – Fonds voor microprojecten
  • Dit fonds bevordert de ontwikkeling van grensoverschrijdende samenwerking.
  • Meer info?
   www.interreg-fwvl.eu
 • Stad-land-schap ’t West-Vlaamse Hart
  • Samenwerkingsverband tussen 9 steden en gemeenten van het arrondissement Roeselare en de Provincie West-Vlaanderen (Staden, Hooglede, Moorslede, Ledegem, Roeselare, Izegem, Ardooie, Lichtervelde, Ingelmunster).
  • Samen gaan deze partners op zoek naar mogelijkheden en impulsen op het domein van landschappelijkheid, natuur, recreatie, educatie en erfgoed, zowel in de stad als op het platteland en met oog voor de interactie tussen beiden.
  • Meer info?
   www.westvlaamsehart.be
 • Hart voor West-Vlaanderen
  • Een ‘Hart voor West-Vlaanderen’ is een initiatief van het Streekfonds West-Vlaanderen en Roularta (Focus-wtv, Krant van West-Vlaanderen en De Streekkrant/De Zondag), en met de steun van de Provincie West-Vlaanderen, ten voordele van projecten of initiatieven in West-Vlaanderen voor kinderen en/of jongeren van 0 tot 18 jaar die maatschappelijk kwetsbaar zijn.
  • Meer info?
   www.eenhartvoorwestvlaanderen.be
 • Gratis verzekering vrijwilligerswerk
  • De Provincie West-Vlaanderen biedt een gratis verzekering vrijwilligerswerk die zeer gebruiksvriendelijk is voor lokale bewonersgroepen.
  • Kort wat basisinformatie over deze verzekering:
   • Elke vrijwilligersorganisatie uit eender welke sector kan een aanvraag indienen om erkend te worden. Zowel vzw’s, feitelijke verenigingen als plaatselijke afdelingen van overkoepelende vzw’s komen in aanmerking.
    Opmerking: Vrijwilligersorganisaties die ingericht worden door een openbaar bestuur, zoals o.m. adviesraden, kunnen niet van deze verzekering genieten.
    Een bewonersplatform of dorpsraad is en blijft een feitelijke onafhankelijke vereniging en kan dus zonder twijfel wel beroep doen op de provinciale vrijwilligersverzekering.
    Het doel van je organisatie mag wel niet (enkel) omschreven worden in termen van ‘overleg met stadsbestuur’ omdat dit anders te nauw bij de sfeer van de stedelijke adviesraden aanleunt. Mogelijkheden zijn: dorp samenbrengen, burgerparticipatie, leefbaarheid van het dorp verhogen, activiteiten om samenhorigheid te bevorderen …
   • Elke aanvraag tot erkenning omvat het gebruik van 100 vrijwilligersdagen. 
    Vb. een activiteit met 10 vrijwilligers telt 10 vrijwilligersdagen. In totaal krijgt je dus 100 vrijwilligersdagen gratis. Indien nodig kunnen nog 200 extra dagen worden aangekocht aan goedkoop tarief.
  • Meer info:

(Inter)Nationale projecten en subsidiekanalen

 • Nationale loterij
  • De Nationale Loterij biedt tal van verenigingen de mogelijkheid om zowel grote als kleine projecten verwezenlijkt te krijgen. Subsidiegelden worden toegekend voor activiteiten die worden georganiseerd op het Belgische grondgebied en die bijdragen tot de verspreiding van het positieve imago van de Nationale Loterij, d.w.z. een instelling die ijvert voor het algemene materiële of morele welzijn van de bevolking. Subsidies zijn hoofdzakelijk bestemd voor investeringen: projecten, diverse evenementen, diverse uitrusting …
  • Meer info? www.nationale-loterij.be
 • Koning Boudewijnstichting
  • De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische stichting die op een duurzame manier wil bijdragen tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit in de samenleving. Jaarlijks steunt de Koning Boudewijnstichting honderden projecten van burgers die zich inzetten voor een betere samenleving.
  • O.a. oproep ‘Buitengewone Buurt’, oproep Delhaize Fonds …
   Een aantal voorbeelden van goedgekeurde projecten:
   • Organiseren van activiteiten om de bewoners aan te moedigen om deel te nemen aan het buurtleven
   • Aanleg van een speelterrein / buurttuin
   • Opzetten van een hobbyclub voor kinderen
   • Bewonersverhalen verzamelen om buren aan te zetten tot gesprek
   • Heraanleg van een wandelpad
  • Meer info? www.kbs-frb.be
 • Telenet Foundation
  • Jaarlijks doet Telenet Foundation een nieuwe projectoproep. Je kan bij Telenet Foundation als vzw, ngo of openbare instelling met een Belgische zetel een voorstel indienen na elke projectoproep.
  • Meer info? www.telenetfoundation.be
 • Cera
  • Cera is met haar maatschappelijke projectwerking actief op zeven domeinen: Armoede en sociale uitsluiting, Cera Expertisecentrum Ondernemen, Kunst en Cultuur, Land- en tuinbouw en Platteland, Medisch-Sociaal, Lokale onderwijsinitiatieven en Solidair bankieren en verzekeren in derdewereldlanden.
   Cera steunt projecten die sterk aanleunen bij de reële noden van mensen in hun maatschappelijke omgeving.
  • Meer info? www.cera.be (linkerkolom: maatschappelijke projecten)