Participatie wordt ge(s)maakt

Werking van je bestuur

Ken je de werking van jouw gemeentebestuur? Welke diensten zijn er? Wie zijn de diensthoofden en dienstmedewerkers? Welke adviesraden bestaan er? Heb je zicht op de beleidsplannen van je gemeente? Weet je wanneer begrotingsplannen opgemaakt worden? … Dit alles kan jouw bewonersgroep heel wat vooruit helpen bij de samenwerking met je bestuur.

Hoe wordt een gemeente bestuurd?

Beleidsplannen en begroting

 • Beleidsplannen
  Voor specifieke domeinen werken gemeenten met beleidsplannen, bijvoorbeeld jeugdbeleid, woonbeleid …
 • Begroting
  Jaarlijks moet een begroting goedgekeurd worden. Deze plannen zijn meestal voor de zomer bekend, in oktober volgt de bekrachtiging. Dit zijn belangrijke momenten om in het achterhoofd te houden als je invloed wil uitoefenen op het beleid.

Bevoegdheden

De gemeente heeft heel wat bevoegdheden, maar er zijn ook bevoegdheden die door hogere bestuursniveaus of andere diensten worden opgelegd of uitgevoerd. De gemeente kan hierover enkel adviseren of met hen in overleg gaan.

Het is belangrijk om zicht te krijgen op de bevoegde diensten om op die manier met de juiste partners in gesprek te kunnen gaan.

Voorbeelden van hogere overheden of andere diensten: Vlaamse overheid, Ruimte en erfgoed, Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, NMBS, bpost …

Enkele tips

 • Leer het bestuur en de diensten kennen via de website en de gemeentelijke infogids.
 • Vraag met je groep een rondleiding aan in je gemeentehuis. Op die manier leer je de diensten en de ambtenaren eens op een andere manier kennen.
 • Zorg voor een goed contact met zowel ambtenaren als schepenen, beide zijn van belang. Bestuursleden wisselen (meestal) om de 6 jaar, maar ambtenaren blijven langer op dezelfde stoel. De kennis en ervaring van ambtenaren is vaak een heel belangrijke bron van informatie.
 • De begroting wordt jaarlijks opgemaakt. Vraag deze bij het begin van het jaar op bij de bevoegde ambtenaar of schepen en ga na welke actiepunten geformuleerd staan voor jouw buurt, wijk of dorp. Dit kan je ook doen voor diverse beleidsplannen (mobiliteitsplan, jeugdbeleidsplan …). Deze beleidsplannen zijn vaak terug te vinden via de gemeentelijke website. 

Volgende vragen kunnen je op weg helpen om je bestuur te leren kennen

Het bestuur

 • Wie zit er in het schepencollege, de gemeenteraad, de OCMW-raad …?
 • Ken je de schepenen en hun bevoegdheden?
 • Hoe staan de verschillende schepenen tegenover jullie voorstellen?

Ambtenaren

 • Ken je de ambtenaren die actief zijn op vlak van jullie thema’s?
 • Welke ambtenaren zijn interessant om mee samen te werken?
 • Weet je hoe hun relatie is met de schepenen?
 • Hoe kijken de ambtenaren naar jullie voorstellen?

Partners

 • Wie zijn interessante partners voor de uitwerking van jullie voorstellen?
 • Hoe kijken zij naar jullie voorstellen?