Participatie wordt ge(s)maakt

Van probleem naar oplossing

Een goede analyse van een probleem of een vraag zorgt voor een goede oplossing. Neem als bewonersgroep eerst de tijd om een probleem grondig vanuit diverse standpunten te bekijken, zonder direct naar één specifieke oplossing toe te werken.

In onderstaand stappenplan vind je enkele belangrijke vragen om van probleem naar oplossing te werken.

Stap 1: Wat is het probleem?
Stap 2: Op zoek naar een oplossing
Stap 3: Plan van aanpak
Stap 4: Uitvoeren en evalueren  

Stap 1: Wat is het probleem?

Om te komen tot een goede oplossing is het belangrijk om te weten waarover je praat. Hieronder vind je de 5 W-vragen die je kunnen helpen om het probleem te vatten.

 • Wat is er echt aan de hand?
 • Wie is erbij betrokken? Wie heeft er last van?
 • Waar doet het zich voor?
 • Wanneer doet het zich voor?
 • Waarom - Welke oorzaken liggen aan de basis?

Enkel tips

 • Stel elke vraag opnieuw in vraag! Is onze informatie juist en precies genoeg of is er bijkomende informatie nodig? Indien er bijkomende informatie nodig is:
  • Over wat hebben we meer informatie nodig?
  • Wie kan ons dit geven?
  • Hoe zullen we die informatie verzamelen? Bv. ter plaatse gaan, mensen aanspreken, een expert uitnodigen …
  • Zorg bij dit alles zowel voor objectieve gegevens als subjectieve informatie.
 • Neem de tijd om een onderwerp te behandelen en neem geen overhaaste beslissingen. Niet alle info is immers meteen gekend of beschikbaar. Wijd er desnoods meer dan één vergadering aan.
 • Voor wie is iets een probleem? Voor iedereen van je buurt, wijk of dorp, voor een beperkt aantal bewoners of voor een individueel persoon?
 • Valkuilen
  • Zaken zelf gaan invullen waar je eigenlijk geen goed zicht op hebt.
  • Te snel iets doen zonder goed na te denken en vooraleer je alle informatie hebt.
  • Alleen maar nadenken en niets concreet doen.

Stap 2: Op zoek naar een oplossing

De stap zetten van een probleem naar het zoeken van een oplossing is van groot belang. Op die manier krijg je zicht op wie iets kan of wil doen.

 • Is de groep (of voldoende mensen) akkoord om met een bepaald item iets te doen?
  • Neen, dan mag dit item de agenda niet elke keer opnieuw beheersen.
  • Ja, neem dit item verder op met je groep of start een werkgroep.
 • Probeer je probleem in een positieve wens te formuleren.
  Enkele voorbeelden:
  • Wij willen minder zwerfvuil à  Wij willen een propere buurt
  • Er is geen gelegenheid om elkaar te ontmoeten à Wij willen de buurtcontacten ondersteunen
  • Er is weinig speelruimte in de wijk à Wij vinden spelen in de wijk belangrijk
 • Wat doen anderen al (of net niet)? Denk ruim en ga dit zowel na bij:
  • Lokaal bestuur of andere partners zoals bijvoorbeeld hogere overheden, diensten en organisaties zoals vervoersmaatschappijen, bpost …
  • Partners uit de buurt: verenigingen, winkels, scholen …
 • Wat kan en/of wil de bewonersgroep doen?
  • Een eigen initiatief uitwerken met de bewonersgroep.
  • Het probleem signaleren bij de bevoegde dienst of overheid, bij de betrokken verenigingen …
  • Een voorstel uitwerken in samenwerking met het lokaal bestuur, verenigingen, medebewoners …

Enkel tips

 • Het zoeken naar een oplossing doe je dus best niet alleen. Ga het gesprek aan met andere partners, medebewoners, het lokaal bestuur … om  tot een gedeelde oplossing te komen.
 • Niet iedereen is altijd in elk onderwerp/actie geïnteresseerd. Werkgroepen zijn op dit vlak een goede oplossing. Betrek hierbij ook losse medewerkers die geïnteresseerd zijn in het thema of een externe deskundige indien nodig.
 • Ga op zoek naar medestanders die jouw oplossingsvoorstel mee willen ondersteunen.
 • Houd rekening met tegenstanders: probeer hen bij het gesprek te betrekken. Wie weet kom je wel tot een compromis.

Stap 3: Plan van aanpak

Maak een plan van aanpak op dat duidelijk maakt wie wat gaat doen. Volgende elementen zijn nuttig om in je plan op te nemen:

 •  Welke taken moeten worden uitgevoerd?
 • Wie doet wat? Hoe ziet de taakverdeling eruit? (bewonersgroep, partners, lokaal bestuur …)
 • Timing?
 • Kostprijs? (eigen middelen, begroting stadsbestuur, subsidies …)

Stap 4: Uitvoeren en evalueren

 • Tijd voor actie! Veel succes!
 • Vergeet niet om zowel tijdens als na dit proces tijd te nemen om je acties te evalueren.