Participatie wordt ge(s)maakt

Openbaarheid van bestuur

Als bewoner heb je het recht om bestuursdocumenten in te kijken. Overheidsdiensten zijn verplicht om bestuursdocumenten openbaar te maken door:

 • inzage te geven (gratis)
 • er uitleg over te geven (gratis)
 • er een kopie of afschrift van te geven (eventueel tegen betaling)

Wat zijn bestuursdocumenten?

Bestuursdocumenten zijn alle stukken waarover de overheid beschikt. Dit wordt in zeer ruime zin geïnterpreteerd: 

 • schriftelijke stukken
 • databankuittreksels
 • geluids- en beeldopnamen
 • foto's
 • notulen
 • statistieken
 • contracten
 • ...

Uiteraard is het recht op inzage niet onbeperkt en gelden een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld om het recht op privacy van burgers veilig te stellen.

Op de website www.vlaanderen.be/openbaarheid kan je meer te weten komen over jouw recht om bestuursdocumenten in te kijken.

Enkele tips

 • Misschien is dit voor jou wat moeilijke materie? Indien nodig, vraag gerust een bevoegde schepen of ambtenaar om toelichting te komen geven op een vergadering van je bewonersgroep.
 • Bestuursdocumenten kunnen belangrijke informatie opleveren. Maar let op: wat op papier staat, is niet altijd wat in de praktijk gebeurt. Overleg en samenwerking tussen bewoners en bestuur blijft belangrijk.