Participatie wordt ge(s)maakt

Woonomgeving

De inrichting van de woonomgeving is een thema dat bij heel wat bewonersgroepen op de agenda staat. Hierbij gaat het onder meer om: aanpak van zwerfvuil, inrichting van pleinen en straten, aandacht voor (zachte) recreatie, groenonderhoud …

 • Bewoners uit Abele (Poperinge) hadden klachten over een verwaarloosd braakliggend terrein. Op korte termijn werd het terrein opgeruimd door tussenkomst van het gemeentebestuur bij de eigenaar. Op lange termijn wordt gewerkt aan een voorstel tot herbestemming, waarbij op het terrein zowel woonruimte als openbare ruimte wordt gecreëerd. Via de uitwerking van diverse scenario’s als voorstel voor inrichting, kregen bewoners de kans om mee na te denken over de wenselijke ontwikkeling van het terrein.
 • Onder het motto “’t is were proper in Reningelst” (Poperinge) organiseerde het bewonersplatform een eerste zwerfvuilactie. Een lokaal kunstenaar maakte met het opgehaalde huisvuil een kunstwerk en de secretaris van het bewonersplatform schreef een gedicht dat samen met het kunstwerk in het ontmoetingscentrum werd tentoongesteld. Zo zorgde men voor een heuse sensibiliserende actie in het eigen dorp.

Zwerfvuil

langs de bermen van ons dorp
lag ik te smeken: raap mij op,
want met papier, plastiek en schroot
verstop ik de buizen van de sloot

ze legden mij voorgoed aan banden
waarom mocht ik destijds niet mee
met Botervloot en Iso Mo
en al mijn zusjes van de PMD?

gun mij uw blik, ik zal niet blozen
ik sta slechts heel kortstondig hier
als patroon der lege dozen
en weggegooide blikjes bier

voor korte tijd heet ik nu kunst
maar morgen zal men mij verachten
ik vraag nog éénmaal om een gunst
gooi nooit meer afval in de grachten 

 • In de wijk Houtsaegerduinen in de Panne werd een wijkwandeling georganiseerd met bewoners, architecten en het beleid. Op verschillende plaatsen werd halt gehouden om ruimtelijke knelpunten te bespreken maar ook om de eerste inspirerende ideeën van de architecten te toetsen. Deze wijkwandeling was een echte blikopener voor alle partijen. De architecten konden met deze input aan de slag om specifieke ideeën verder uit te werken.
 • De kinderen en tieners uit Emelgem (Izegem) mochten op een alternatieve manier hun mening geven over hun leefomgeving. Op een spelnamiddag kregen de kinderen leuke opdrachtjes waarbij de mening van de kinderen werd gevraagd over hun woonomgeving. Voor de tieners werd een gps-spel uitgedacht waarbij de jongeren op zoek gingen in de dorpskern naar enkele ‘wijkpunten’. Op elk wijkpunt kregen de jongeren een opdracht voorgeschoteld over hun woonomgeving. Doorheen beide spellen werd gepolst naar wat de kinderen en jongeren vinden over de aantrekkelijkheid van het dorp, het verkeer, de locaties om te spelen …

Ludieke actie om aandacht te trekken van de mensen

 • In een wijk werd door meerdere bewoners het probleem van hondenpoep gesignaleerd. De bewonersgroep beperkte zich niet tot het verwittigen van de wijkagent en de milieudienst. Men lanceerde zelf ook een affichecampagne en hield een ludieke actie: op elke hondendrol werd een vlaggetje geplaatst.
 • Heel wat inwoners waren niet tevreden over het groenonderhoud van een bloemperk op het dorpsplein. Als ludieke actie hadden een aantal inwoners op een dag prei geplant in het bloemperk om op die manier de aandacht te trekken van de groendienst en er op te wijzen dat er dringend onderhoud nodig was.

Enkele tips bij het werken aan de woonomgeving

 • Koppel het onaangename aan iets aangenaams.  
 • Ga ter plaats om knelpunten te bekijken en voorstellen te kunnen formuleren.
 • Werk samen met betrokken partners.
 • Zorg voor een creatieve aanpak: organiseer een wijkwandeling waarbij bewoners foto’s kunnen nemen van hun meest favoriete plekjes en hun meest ergerlijke plekjes.
 • Verschillende groepen hebben vaak een verschillende kijk op dingen. Bij wijzigingen in de woonomgeving kan je best te rade gaan bij zowel jongeren, ouderen, handelaars, minder mobiele mensen …
 • Zorg er voor dat de activiteit aangepast is aan de groep. Kinderen en jongeren kan je niet aanspreken met een gewone avondvergadering, maar bijvoorbeeld wel met een spelactiviteit.

Interessante links