Participatie wordt ge(s)maakt

Verkeer

Te snel rijden, parkeerproblemen, gevaarlijke fiets- en voetpaden … voor heel wat bewoners zijn dit heikele punten. Voor bewonersgroepen is dit thema vaak een dooddoener, je wil er absoluut iets aan veranderen, het aankaarten bij de gemeente, maar je weet vaak niet goed hoe of verandering is slechts mogelijk op lange termijn … Bij dit thema is een goede aanpak dus van groot belang.

 • Een probleemomschrijving rond verkeersveiligheid realiseren met een groep van 30 mensen … begin er maar aan! Tijdens een vergadering in Oostkerke (Diksmuide) werkte men in kleine deelwerkgroepen en zo kwam ieders mening aan bod. Per zes deelnemers werd een half uur van gedachten gewisseld. Daarna werden de punten van elk groepje plenair naar voor gebracht.
 • Om de knelpunten in het dorp Oostkerke (Diksmuide) in kaart te brengen werd een dorpswandeling georganiseerd. Een vertegenwoordiging van de verkeerscommissie en het bewonersplatform spraken ter plekke af en liepen langs de verschillende probleempunten in het dorp. Daar werden onmiddellijk ook de mogelijke oplossingen besproken en afgetoetst.
 • In het bewonersplatform van Reningelst (Poperinge) werd sporadisch melding gemaakt van onduidelijke belijning op het wegdek, slechte staat van de voetpaden, een verkeersbord in slechte staat … Om deze vragen op een meer gestructureerde manier te behandelen en aan het stadsbestuur over te maken, engageerden een aantal inwoners zich om een inventaris op te maken van de staat van verkeersborden, belijning op wegen en staat van de voetpaden.
 • Als een bewonersplatform in Veurne een punt heeft voor de verkeerscommissie, dan wordt dit vooraf bekeken op een werkgroep met een aantal deskundigen (stadsdiensten, politie …). Waar nodig gaat deze werkgroep nog eens ter plaatse kijken naar het probleem of voorstel. Het voorstel wordt, indien gewenst, uitgetekend door de technische dienst en gemotiveerd voorbereid voor de verkeerscommissie.

Werk op vlak van verkeer op diverse sporen

Hierbij kan het gaan om informatie, preventie, infrastructuur, sensibiliseren, voorstellen uitwerken …

Enkele voorbeelden: 

 • Fietstraining voor kinderen als sensibiliserende en preventieve actie
 • Opmaak van een veiligheidsplan voor het dorp als voorstel voor meer veiligheid
 • Opwaarderen van trage wegen

 Enkele tips bij verkeer en verkeersveiligheid

 • Vraag een aantal basisdocumenten op bij je gemeente: mobiliteitsplan, studies die reeds werden uitgevoerd …
 • Welke initiatieven zijn reeds gepland op vlak van infrastructuur, verkeersveiligheid …? Probeer hier zicht op te krijgen.
 • Maak een oplijsting van knelpunten en bepaal hierbij de prioriteiten.
 • Opvolging is bij het thema verkeer van groot belang omdat het vaak gaat om projecten op langere termijn.
 • Zorg per actiepunt voor een duidelijke verantwoordelijke dienst/ambtenaar en een duidelijke fasering of timing van het project.

Belangrijke partners

 • Lokaal bestuur: mobiliteitsambtenaar, verkeerscommissie …
 • Politie: wijkagent, verkeersdeskundige …
 • Agentschap Wegen en Verkeer (bevoegd) voor gewestwegen
 • Vervoersmaatschappijen: De Lijn, NMBS …
 • Partners uit de eigen buurt: school, kinderopvang, horeca, winkels, specifieke groepen zoals bv. mindervaliden, kinderen, senioren …

Interessante links 

 • www.mobiel21.be
  Mobiel 21 ondersteunt bewoners die opkomen voor meer verkeersveiligheid en duurzamer mobiliteit. De organisatie helpt buurtbewoners op inhoudelijk, strategisch of beleidsmatig vlak. Medewerkers zorgen voor deskundige begeleiding van buurtgroepen, informatie en praktische tips.
 • www.verenigingen-voor-verkeersveiligheid.be
  Het project ‘verenigingen voor verkeersveiligheid’ wil verenigingen omkaderen en ondersteunen, zodat ze mee kunnen bouwen aan een veilig verkeer voor iedereen.
 • Een mini-werf met Playmobil-arbeiders en een goed fototoestel
  Met een facebook bericht klaagt de vereniging ‘Wevelgem Fietst’ de slechte staat van het fietspad langs de Kortrijkstraat aan op de sociaalnetwerksite Facebook. De oproep op Facebook is gericht aan het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV), dat het pad beheert.


Bron: Het Nieuwsblad, donderdag 01 maart 2012