Participatie wordt ge(s)maakt

Verenigingen

De betrokkenheid van verenigingen bij een bewonersgroep is heel belangrijk. Zij voelen immers sterk wat er leeft en beweegt in het dorp. Welk aanbod is er al in je buurt, wijk of dorp? Waar zitten er nog noden? Werken aan een goede relatie met plaatselijke verenigingen is van groot belang om concurrentiegevoelens te vermijden, signalen binnen te krijgen, naar oplossingen toe te kunnen werken, een duurzame werking op te bouwen …

  • Tijdens een open bewonersbijeenkomst organiseerde het bewonersplatform Reningelst (Poperinge) een verenigingenbeurs. Maar liefst 30 verenigingen gingen op dit aanbod in.
    ‘Er zijn hier verenigingen waarvan ik het bestaan niet wist. Het is dan ook leuk om op deze avond eens kennis te maken met al de verenigingen.’
    Sommige verenigingen slaagden erin nieuwe leden te werven: een succes! Tegelijk was het ook even gluren bij de buren: verenigingen leerden elkaar en elkaars werking wat beter kennen.
  • ‘Met de dorpsraad ondervonden wij dat er weinig communicatie was tussen de verenigingen in ons dorp. Het kwam meermaals voor dat er activiteiten van verschillende verenigingen op dezelfde dag georganiseerd werden. Met de dorpsraad hebben we gekozen om zelf geen activiteiten te organiseren in ons dorp, maar om het bestaande verenigingsleven een boost te geven. Als ruggensteun nemen we een activiteitenkalender op in onze dorpskrant.’
  • Nieuwkapelle (Diksmuide) is een klein dorp met een bloeiend verenigingsleven. Op het eerste zicht heeft men geen nood aan een nieuwe bewonersgroep. Wel kwam men tot de vaststelling dat de samenwerking tussen verenigingen inzake planning en afstemming van activiteiten beter kon. Voor sommige activiteiten leek het ook beter om een gezamenlijk initiatief te organiseren in plaats van elk een aparte activiteit voor zijn eigen leden. Ook nieuws vanuit het stadsbestuur dat het hele dorp aanbelangt, vond geen ingang via de bestaande verenigingen. Uiteindelijk werd toch een ‘nieuwe’ groep opgericht, met vertegenwoordigers uit alle verenigingen die minimaal samenkomen voor deze drie doelstellingen.