Participatie wordt ge(s)maakt

Speel- en ontmoetingsruimte

Een plaats om elkaar te ontmoeten, speelruimte voor zowel de allerkleinsten als de jongeren … in heel wat wijken en buurten wordt gezocht naar kansen om deze ruimte vorm te geven.

 • In Haringe wou men een speel- en ontmoetingsruimte creëren voor jong en oud om de sociale contacten te bevorderen. Omdat kinderen de experts zijn als het op spelen aankomt, werd een klein project georganiseerd voor kinderen en jongeren in Haringe.  Tijdens dit project konden kinderen hun mening geven over het toekomstige speelplein in Haringe. Welke speeltoestellen zien ze graag op hun speelplein en welke liever niet? Aan de hand van een aantal spelletjes, een knutselactiviteit en gesprekjes konden de aanwezige kinderen en jongeren hun mening kwijt. Na afloop kregen de aanwezigen nog een lekkere pannenkoek en een drankje aangeboden.
 • Het Büchenbeurenplein in Schore: een ontmoetingsplaats voor jong en oud.  De doelstelling is om meer ontmoetingskansen te creëren in Schore. Wat de inwoners missen in het dorp is een plaats waar ze, in het bijzonder in de zomer, informeel kunnen samen komen.Het bestaande speelpleintje wordt daarom aangevuld met twee petanquepleintjes, een afdak om onder te schuilen, picknicktafels en zitbanken, en een echte ‘dorpsbarbecue.
 • In het dorp West-Vleteren wilde men een speelplein inrichten. Vanuit de gemeente was op korte termijn geen geld voorzien voor de aankoop van speeltoestellen. Vanuit de bewonersgroep schreef men een brief naar een pretpark in de buurt en zo verkreeg men een aantal oude speeltoestellen.
 • In een wijk in Bredene heeft men naast speeltoestellen voor jongere kinderen ook een aantal fitness- of bewegingstoestellen voor ouderen geplaatst. Op die manier is de speelruimte voor verschillende groepen aantrekkelijk.

Enkele tips bij speel- en ontmoetingsruimte

 • Een speel- en ontmoetingsruimte in het dorp is van belang voor verschillende groepen van bewoners: kinderen en jongeren, jonge gezinnen, ouderen … Raadpleeg bij de ontwikkeling van dergelijke pleinen deze verschillende groepen.
 • Zorg voor activiteiten op maat van de doelgroep: spelactiviteit voor kinderen, koffienamiddag voor senioren …
 • Als bewoners zelf de handen uit de mouwen steken voor de aanleg van een plein kan dit zeker ook positief zijn voor de dynamiek onder de bewoners. Dit kan ook de kostprijs van het project drukken waardoor het stadsbestuur soms sneller bereid is om in te stappen.
 • Kinderen zijn vaak een goeie insteek om ook de ouders te betrekken in het project. Organiseer dus iets voor de kinderen, vaak krijg je zo ook de ouders mee!

Belangrijke partners

Neem contact op met diensten en verenigingen die je verder kunnen helpen met jullie plannen. Denk maar aan de jeugddienst, school, kinderopvang, jeugdverenigingen, seniorenverenigingen, sportverenigingen, ouderraad …

Interessante links

 • Voor de realisatie van speel- en ontmoetingsruimte zijn meestal de nodige financiële middelen nodig. Het kan goed zijn om zelf op zoek te gaan naar subsidiekanalen.
 • Kind en Samenleving – Steunpunt voor participatie van kinderen. Deze organisatie wil, via onderzoek en ontwikkeling, bewerkstelligen dat kinderen en jongeren volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. http://www.k-s.be
 • Karuur – Steunpunt voor jeugdparticipatie. Deze organisatie wil de participatie van jeugdraden, kinderen en jongeren aan het lokale beleid te versterken. www.karuur.be