Participatie wordt ge(s)maakt

Samenleven

Via welke initiatieven kan je mensen de kans bieden om elkaar te ontmoeten? Elkaar beter leren kennen, hoe doe je dat? Welke meerwaarde biedt samenwerking voor de realisatie van je idee?  

  • ’t Vogeltje is een gehucht in Poperinge met 150 inwoners. Behalve een basisschooltje zijn er geen overige voorzieningen of verenigingen. Een van de uitdagingen is dan ook om bewoners meer samen te brengen. Een aantal bewoners engageerden zich en vormen nu het wijkcomité ‘Dorpsgenoten ’t Vogeltje’. Wat begon als een praatavond, het kwartaalcafé, groeide uit tot een programma van vier activiteiten per jaar waar bijna alle inwoners aan deelnemen, o.m. een nieuwjaarsreceptie en een rommelmarkt.
  • Via de activiteit Beerst Plage wou men inwoners de kans bieden om elkaar tijdens een ontspannen en informeel moment te ontmoeten. Als thema werd de inzet van de zomervakantie gekozen.
  • Beerst Plage was een gelegenheid bij uitstek om alle verenigingen en zelfstandigen van Beerst de kans te geven om zich eens extra voor te stellen aan de inwoners. In het ontmoetingscentrum werd plaats voorzien voor een verenigingen- en handelaarsbeurs.
  • Om de nieuwe inwoners wegwijs te maken in het dorp en om hen aan te moedigen kennis te maken met Reningelst (Poperinge), heeft het bewonersplatform een onthaalbrochure voor nieuwe inwoners gemaakt: ‘Welkom in Reningelst’. Het is tegelijkertijd ook een nuttige gids voor wie al decennia in het dorp woont en voor mensen die geen computer hebben. Een handig overzicht van de diensten en voorzieningen in het dorp met nuttige adressen en telefoonnummers, nieuwe initiatieven, het verenigingsleven … blijft een hebbeding voor iedereen.
  • De eerste activiteit van de bewonersgroep in Slijpe (Middelkerke) kwam er naar aanleiding van een opendeurdag in het leegstaande oud gemeentehuis. Het gemeentebestuur wil graag een café op die plek en organiseerde een opendeurdag voor geïnteresseerde investeerders. De bewonersgroep dacht dat ook de inwoners van Slijpe wel graag nog eens een kijkje namen in het voormalige gemeentehuis. Vandaar het voorstel om op de opendeurdag een ‘café voor één dag’ te houden. Het werd een gigantisch succes.
  • De bewonersgroep van Slijpe (Middelkerke) deed in 2010 mee aan het initiatief van ‘Dag van de buren’. Iedereen die een foto inzond waarop een ‘burenmoment’ te zien was, maakte kans op een mooie en vooral lekkere ontbijtmand.

Enkele tips bij samenleven

  • Het kan leuk zijn om verschillende groepen in contact te brengen met elkaar: jong en oud, nieuwe inwoners en inwoners ‘geboren en getogen’ in het dorp, kinderen en jongeren …
  • Een kleinschalig straatfeest kan soms een opstart zijn om de ontmoeting van bewoners in één straat te stimuleren. Vaak is dit voor jonge gezinnen aantrekkelijker dan een grootschalig feest waar men amper iemand kent. Vanuit de kleine straatinitiatieven kan dan eens een gezamenlijke activiteit worden georganiseerd met verschillende straten samen.
  • Samenwerking met verschillende verenigingen kan een enorme steun zijn. Denk maar aan de extra werkkrachten en de opkomst naar je activiteit.