Participatie wordt ge(s)maakt

Patrimonium

Net zoals de geschiedenis van een buurt, wijk of dorp vormt het patrimonium - de aanwezige beeldbepalende gebouwen - een belangrijke gedeelde waarde voor bewoners. Heel wat bewonersgroepen steken de handen uit de mouwen om oude gebouwen te herwaarderen en hier een nieuwe bestemming aan te geven voor de bewoners.

  • Het ‘oud  gemeentehuis’ in Emelgem is dringend aan renovatie toe. Het gebouw doet dienst als ontmoetingsplaats in het dorp, maar is de laatste jaren sterk verwaarloosd. De verwarming werkt niet optimaal, de ramen moeten vernieuwd worden, de verlichting werkt niet goed … Samen met alle verenigingen die het gebouw nog gebruiken, de ambtenaar die de reservaties verzorgt en de bevoegde schepen is een overzicht gemaakt van alle werkpunten. De verschillende partijen bekeken samen de situatie ter plaatse en bepaalden welke acties er op korte en lange termijn kunnen aangepakt worden.
  • Toen de gemeenteschool  van Oostkerke leeg kwam te staan, wist het bestuur niet wat men ermee moest aanvangen. Het was te groot voor de lokale activiteiten en te duur in onderhoud en renovatie. Een herbestemming was noodzakelijk. De bewoners waren in eerste instantie bang dat de plaats van hun kindertijd van de kaart zou worden geveegd door een modern woonproject. Omdat het stadsbestuur zelf nog geen idee had wat men met de school ging doen, was er nog voldoende beleidsruimte om bewoners een eerlijke participatiekans te geven. Er werd in verschillende stappen samengewerkt met bewoners, bestuur en een extern studiebureau. Van hieruit werd er vanuit de lokale bewonersgroep een duidelijk advies geformuleerd over de wenselijke herbestemming van de school. Het college is uiteindelijk het advies van de bewonersgroep gevolgd en was heel tevreden over het gelopen traject. De emotionaliteit omtrent de sluiting van de school heeft plaats gemaakt voor een toekomstgerichte visie voor het hele dorp waarin bewoners en bestuur zich kunnen vinden.

Partners

Bij de herbestemming van oude gebouwen zijn naast het lokaal bestuur vaak ook nog externe diensten in het verhaal betrokken, zoals bv. de kerkfabriek, het agentschap Ruimte en Erfgoed, een studiebureau …

Meestal is het aan te raden om in nauwe samenwerking met de betrokken stadsdienst deze contacten te onderhouden. Op die manier kunnen jullie elkaar versterken waar nodig.