Participatie wordt ge(s)maakt

Mobiliteit

Gebruik van de (bel)bus of trein, carpoolen naar school, beroep doen op een boodschappendienst … Wie geen auto heeft, is vooral afhankelijk van het openbaar vervoer of van familie, vrienden of kennissen. Als bewonersgroep kan het een goed idee zijn om in je eigen buurt, wijk of dorp eens na te gaan of veel mensen hier vragen of problemen bij hebben.

  • De belbus om 9 uur werd nauwelijks tot niet gebruikt vanuit het dorp Steenkerke (Veurne) doordat schoolgaande kinderen niet tijdig op school konden geraken. Het stadsbestuur en de coördinator van het bewonersplatform planden een overleg met De Lijn om een alternatief voorstel te bespreken. De Lijn onderzocht de vraag en ging akkoord met een regeling van een vervroegde belbus zodat de kinderen uit de omringende dorpen op tijd met de bus op school konden geraken.
  • Het aanbod van de Lijn was voor heel wat mensen van het dorp soms toch nog ongekend. De website is de meest voor de hand liggende bron, maar niet iedereen heeft toegang tot internet. Daarom zorgden de bewonersgroep er voor dat er informatiefolders van de Lijn beschikbaar waren bij de lokale handelaars, de apothekers en dokters, de bibliotheek …

Belangrijke partners

  • Partners op vlak van openbaar vervoer zijn vaak moeilijker te overtuigen dan een lokaal bestuur. Om sterker te staan, is het soms interessant om over de grenzen van je eigen buurt, wijk of dorp te kijken. Problemen en knelpunten die vaak over verschillende dorpen of (deel)gemeenten heen terug komen, kunnen gebundeld worden.
  • Wanneer bewonersvragen ondersteund worden door het stadsbestuur, kan dit vaak nog voor extra overtuigingskracht zorgen.
  • Neem contact op met bevoegde diensten in je eigen gemeente (mobiliteitsambtenaar, verkeerscommissie, politie …) of andere diensten zoals De Lijn, NMBS …

Interessante link

 www.treintrambus.be: Beweging voor beter openbaar vervoer.