Participatie wordt ge(s)maakt

Communicatie

Wees als bewonersgroep bekend en bereikbaar in je buurt, wijk of dorp. Laat de buitenwereld zien dat je bestaat en wat je doet. Ga op zoek naar originele manieren om met de bewoners in je buurt te communiceren.

  • In een wijk in De Panne werd bij de handelaars een ideeënbus geïnstalleerd. Bewoners konden hier hun ideeën ter verbetering van de wijk kwijt. Zo ontstonden heel wat informele babbels over wat leeft in de wijk. Bewoners konden ook een boodschap posten met de vraag of iemand wou langskomen voor wat meer uitleg.
  • Bij de opstart van het dorpscomité in Emelgem (Izegem) werd goed nagedacht over een herkenbaar beeld. Tijdens een brainstorm verwees een bewoner naar ‘Peerommegang’, een dorpsfeest dat jaarlijks plaatsvindt op 15 augustus en waar de Emelgemnaren vroeger getrakteerd werden op de eerste peertjes van het seizoen. ‘Peerke’ is tevens de naam van het standbeeld op het marktplein. De slogan van het dorpscomité werd ‘Emelgem, een dorp met pit’ en werd voorzien van een modern logo. Voor de eerste activiteit, een dorpscafé op het marktplein, werden uitnodigingen gedrukt op felgroen papier met op de keerzijde het logo. De inwoners met een hart voor Emelgem werden opgeroepen om het logo aan hun raam te hangen. Met succes! In veel straten van Emelgem was het groene ‘peertje’ te zien. Zo herkent de bevolking snel de initiatieven die door het dorpscomité worden georganiseerd, zoals de nieuwjaarsdrink, het dorpskrantje …
  • Elke dorp van Veurne beschikt over een informatiebord waarop alle activiteiten van de verenigingen worden aangekondigd. Ook de vergaderingen van de bewonersplatforms krijgen hierop hun vaste stek en genieten zo ruime bekendheid. Dit brengt niet meteen nieuwe mensen bij in de groep, maar het dorp ziet wel dat het bewonersplatform een blijvend kanaal is en openstaat voor iedereen.
  • In het dorp Sint-Jan (Wingene) heeft men een originele promotiecampagne gevoerd om mensen naar de dorpsbijeenkomst te lokken. Men plaatste overal in het dorp borden met controversiële boodschappen, zoals ‘geen koffieshop in Sint-Jan’. ‘De kerk: mijn restaurant?’,… Uiteraard waren de reacties veelvuldig (en uiteenlopend). Maar beweging werd er gemaakt!
  • Het bewonersplatform van Steenkerke (Veurne) kon niet inschatten of het plaatselijk krantje wel degelijk werd gelezen … tot er een ‘foutje’ stond waarop heel veel mensen reageerden. Een artikel over de oudste bewoonster van Steenkerke, die net niet de oudste bleek te zijn. Iedereen zal het geweten hebben! Een mooie test om de leesdichtheid te testen.
  • In Slijpe (Middelkerke) wilde de bewonersgroep met een dorpskrant beginnen. Om de nodige middelen te verzamelen, diende men een dossier in bij de Koning Boudewijnstichting, voor de oproep ‘Buitengewone Buurt’. De subsidieaanvraag werd goedgekeurd, en men kreeg €2500 subsidie.

Partners

  • Vraag naar mogelijkheid tot ondersteuning vanuit het stadsbestuur voor jullie communicatie: vb. financiële ondersteuning, kopiekosten …
    Stel jezelf wel in vraag of dit al of niet jullie afhankelijkheid tegenover het stadsbestuur verhoogt en of dit  jullie vrijheid van meningsuiting beknot.