Participatie wordt ge(s)maakt

Open bewonersbijeenkomst

Het is onmogelijk om alle bewoners actief te laten deelnemen aan de werking van je bewonersgroep.
Heel wat groepen kiezen er daarom voor om jaarlijks of een aantal keer per jaar een open bewonersbijeenkomst te organiseren waarop alle inwoners worden uitgenodigd. Zo houd je de betrokkenheid van je bewoners warm.

Waarom zou je een open bewonersbijeenkomst organiseren?

 • Het is belangrijk om bewoners op de hoogte te houden van je werking, plannen, toekomstige uitdagingen …
 • Het biedt de mogelijkheid om een goed contact met de bewoners te onderhouden en blijvend te ondervinden wat hen bezighoudt. Zo krijg je als groep nieuwe input om verder te werken.
 • Het is een ideaal moment om nieuwe leden te werven.
 • Voor een bewonersgroep zelf kan zo’n bijeenkomst ook veel betekenen: naambekendheid, voldoening, teambuilding …

Enkele tips  

Inhoudelijk

 •  Zorg voor een aantrekkelijk, duidelijk en actueel thema: bv. een geplande dorpskernvernieuwing, verkiezingen …
 • Verzamel zelf voldoende informatie over de thema’s die je behandelt. Laat eventueel een bevoegde schepen of expert aan het woord indien dit een meerwaarde is.
 • Laat die persoon die binnen de bewonersgroep het meest vertrouwd is met een bepaald thema aan het woord.
 • Breng een goede, positieve boodschap.

Sfeer 

 • Een nevenactiviteit koppelen aan je open bewonersbijeenkomst kan een publiekstrekker zijn, vb. nieuwjaarsreceptie, verenigingenbeurs, quiz over je buurt ...
 • Bied de inwoners een gratis hapje en drankje aan, dan komen mensen soms sneller af.
 • Maak tijd voor een informele babbel.
 • Zorg voor een aangename, open sfeer door de zaal op een leuke manier in te richten.

Communicatie

 • Kondig de open bewonersbijeenkomst aan via verschillende kanalen: website, dorps- of wijkkrant, lokale kranten, nieuwsbrieven, parochieblad, streekkrant … Goede publiciteit is een must!
 • Zorg steeds voor een uitnodiging en vertegenwoordiging van het gemeentebestuur.
 • Voorzie naametiketten voor de leden van de bewonersgroep. Inwoners vinden het leuk te weten wie ze voor zich hebben. Dit verlaagt ook de drempel om jou aan te spreken.

Voorbeelden van open bewonersmomenten

 • Voor een informatiemoment over de herbestemming van de dorpsschool mochten alle inwoners van het dorp Oostkerke op een zondagnamiddag naar het ontmoetingscentrum komen om de site van de school te bekijken. Een aantal toekomstscenario’s voor de school werden toegelicht door het bestuur en er was ruimte voor vraagstelling, discussie … De sfeer zat goed. De bewonersgroep maakte er een soort ‘opendeurnamiddag’ van met tijd voor een koffie of een glaasje wijn en cake. Dit opzet was voor de mensen ook verhelderend omdat ze vrij konden rondlopen in de schoolsite.
 • Elk jaar wordt in een wijk in Nieuwpoort een nieuwjaarsbrunch georganiseerd. Op voorhand worden alle vragen van bewoners verzameld en aan het bestuur bezorgd. Tijdens de brunch worden de vragen beantwoord door de schepenen.