Participatie wordt ge(s)maakt

Communicatie naar je buurt, wijk of dorp

Een bewonersgroep is geen elitair clubje of een vreemde eend in de buurt. Bewoners moeten weten wie jullie zijn, waar jullie mee bezig zijn en wat jullie toekomstplannen zijn voor de wijk, de buurt of het dorp. Mond aan mond reclame is de beste manier om je werking in de verf te zetten, mensen te informeren en te motiveren. Mondeling bereik je echter niet iedereen. Zorg er daarom voor dat je als bewonersgroep ook regelmatig via verschillende communicatiekanalen te zien bent. 

Folders en affiches

 • Folders zijn nog een veel gebruikt communicatiemiddel. Vaak vervangen mensen dit door mail, maar nog altijd heel wat mensen hebben geen email of internet.
 • Affiches plakken in de buurt is een goede manier om aandacht te trekken.

Nieuwsbrief, dorps- of wijkkrant

Heel wat bewonersgroepen werken met een nieuwsbrief of -krant om bewoners regelmatig op de hoogte te brengen van wat er leeft en beweegt in de buurt.

Een leuke tip van ervaren bewonersgroepen luidt: “hou je krantje af en toe ook luchtig en interactief”. Een greep uit een aantal creatieve ideeën:

 • Verkiezing van de ‘meest verdienstelijke bewoner’ of ‘vereniging van het jaar’.
 • Stickeractie: stickers met het logo van de bewonersgroep worden door inwoners op een zichtbare plaats gekleefd. De foto van de winnende sticker wordt in de dorpskrant gepubliceerd, met bijhorende prijs voor de uitverkoren inwoner.
 • ‘Ten huize van …’ rubriek waarbij een medewerker van de dorpskrant bij de mensen thuis langs gaat voor een kort interview.

Hol jezelf niet voorbij! Het uitgeven van een wijk- of dorpskrant is en blijft vrijwilligerswerk! Beter één of twee krantjes per jaar die goed samengesteld zijn door een tevreden en geëngageerde werkgroep, dan een driemaandelijkse editie opgemaakt door een gefrustreerde redactieploeg.

Lokale pers

 • Vraag een perslijst op bij de communicatiedienst van jouw gemeente zodat je voor jouw activiteit of initiatief de pers gericht kan uitnodigen.
 • Zorg voor een korte en duidelijke boodschap. Hoe meer die opvalt en hoe groter de nieuwswaarde, hoe meer kans dat je artikel wordt opgepikt.

Website (website, blog, facebook …)

De laatste jaren springen een aantal bewonersgroepen op de kar van de nieuwe internetmogelijkheden, onder meer door een website te ontwerpen of een facebookpagina op te starten. Deze informatiekanalen kunnen handig zijn om verslagen te raadplegen, foto’s te delen, data en agenda aan te kondigen …

Verspreiding van je communicatie

Een aantal exemplaren van je folder, verslag, nieuwsbrief … bij de lokale handelaars leggen is ook handig voor mensen die geen computer hebben.

Enkele tips

 • Zorg er altijd voor dat mensen de weg vinden naar jouw adres, dat mensen reacties of voorstellen kunnen indienen. Vermeld dus steeds de juiste contactgegevens op alle publicaties.
 • Voor verspreiding van folders en affiches kan het handig zijn om te werken met straatverantwoordelijken, op die manier wordt het werk verdeeld … én de affiches.
 • Door over een onderwerp een ludieke affiche, folder, artikel … te lanceren, kan je soms een hele dynamiek in de buurt op gang brengen. Let wel op dat je geen verkeerde signalen de wereld instuurt!
 • Sommige bewonersgroepen gaan op zoek naar subsidies voor het uitgeven van een wijk- of dorpskrant, het ontwikkelen van eigen logo, website …
  Vb. subsidies bij de lokale gemeente of bij projecten van de Koning Boudewijnstichting.
 • Vraag regelmatig na bij bewoners wat zij willen lezen en welke communicatiekanalen zij het nuttigst vinden.