Participatie wordt ge(s)maakt

Wat brengt het op?

De meerwaarde van participatie is tweeledig:

  • Taakgerichte opbrengsten: de inhoudelijke verrijking en meetbare resultaten
  • Procesgerichte opbrengsten: de manier waarop je beleid tot stand komt

Het succes van bewonersparticipatie voor het lokaal bestuur en bewoners ligt in een goede mix van beide opbrengsten. 

 

voor BESTUREN

voor BEWONERS

TAAK

gerichte opbrengst

 

 

Vragen worden gebundeld
… van individuele klacht tot onderbouwd voorstel

Inhoudelijke verrijking van beleid
… met ervaringen en voorstellen van bewoners

Extra slagkracht voor dossier
… bij medebestuurders en externe partners

“Door samen te zitten met mensen krijg je heel vaak een andere insteek, wat de discussie alleen maar rijker maakt.”

Info uit de eerste hand
… door rechtstreekse communicatie

Terug op de politieke agenda
… meer grip op wat kan op korte en langere termijn

Handen uit de mouwen!
… bewoners werken graag mee aan hun buurt

“Het is nodig dat politici weten wat wij als bewoners belangrijk vinden voor onze buurt. Dit hoeft niet altijd of alleen door studiebureaus onderzocht te worden, wij weten vaak ook veel.” 

 PROCES

gerichte opbrengst

 

Groter draagvlak voor beslissingen
… met het fiat van bewoners

Gedeelde verantwoordelijkheid
… met bewoners als extra partner

Integraal werken
… politici en diensten werken samen aan één project

“Als bestuur win je met bewoners een partner bij om iets te realiseren. Hierdoor krijg je een meer gedragen resultaat.”

De weg vinden naar het bestuur
… door gehoord én betrokken te zijn

Beleid wordt transparanter
… door kennis van de werking van het lokaal bestuur

Nieuwe contacten tussen bewoners en lokaal bestuur
… via diverse initiatieven en activiteiten

“De rondleiding in de burelen van de verschillende diensten in het stadshuis vond ik positief. Daar zagen we eindelijk het gezicht van de ambtenaren achter de telefoon, waardoor je de diensten kan personaliseren.”