Participatie wordt ge(s)maakt

Rollen van bestuurders, ambtenaren en bewoners

Een participatief beleid komt tot stand door een wisselwerking tussen verschillende spelers: schepenen, gemeenteraadsleden, ambtenaren, bewonersgroepen en individuele burgers. Iedereen speelt binnen deze samenwerking zijn of haar eigen rol.

Bestuurders en ambtenaren

  • Of je nu bestuurder bent of ambtenaar, het is belangrijk om van elkaar te weten hoe je staat tegenover een participatief proces met bewoners. Zoek binnen je bestuur en binnen je ambtenarengroep naar medestanders. Probeer de overtuigingskracht op die manier te verzilveren en ontwikkel zo een draagvlak bij je bestuur en diensten.
  • Als je als ambtenaar de verantwoordelijkheid krijgt om bewonersparticipatie te coördineren, is het belangrijk dat je daartoe het nodige mandaat krijgt van je bestuur. Meest zinvol is als je als ambtenaar dienstoverstijgend beroep kan doen op expertise van andere collega’s, en bij voorkeur dus deel uitmaakt of nauw aansluit bij het managementteam.
  • Zowel vanuit je rol als bestuurder of als ambtenaar is een goede voorbereiding goud waard: neem kennis van knelpunten, standpunten, stand van zaken in een dossier … Overleg tussen bevoegde schepenen en betrokken diensten is hierbij van groot belang. Dit voorkomt een verwarde communicatie, zowel intern als extern.

Bestuurders en bewoners 

  • Als bestuurder doe je er goed aan duidelijke informatie te geven aan de bewoners over wat ze kunnen verwachten, wat er met hun inbreng zal gebeuren, hoe ze verder op de hoogte gehouden worden … Zo groeit een meer gedragen proces.
  • Geef als bestuur de bewoners ook ruimte om zelf aan de slag te gaan. Maak de groep verantwoordelijk, geef ze middelen en ondersteuning om zelf de handen uit de mouwen te steken.
  • Wanneer je als bestuur een beslissing neemt is het belangrijk om deze beslissing op een goede manier te communiceren naar de bewoners. Zeker als de beslissing ingaat tegen het voorstel van de bewoners is het noodzakelijk om goed te argumenteren.

Ambtenaren en bewoners

  • Het is belangrijk dat je als ambtenaar de ruimte krijgt en neemt om van achter je bureau te komen om contacten te leggen met bewoners: een plaatsbezoek, een avondvergadering met een bewonersgroep …
  • Vermijd als ambtenaar al te veel technisch jargon als je je richt tot bewoners. Maak wetgeving, procedures, beleidsplannen voor bewoners verstaanbaar in gewone taal, met plannen en/of foto’s. Plan eventueel ook een plaatsbezoek of een overleg om een vergadering samen met de bewoners voor te bereiden.
  • Geef bewoners tijd om de informatie op te nemen, te verwerken en desnoods de achterban te raadplegen.