Participatie wordt ge(s)maakt

Wie bereiken? Over bewoners en/of specifieke doelgroepen

Breng in kaart WIE je wil bereiken

 • De bewoners of een specifiek deel ervan is betrokken bij het participatieproces:
  • Wie heeft te maken met het onderwerp waarover je participatie wil organiseren?
  • Wie kan bijdragen aan een oplossing?
  • Is er specifieke aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen? Onder meer anderstaligen, werklozen, laaggeschoolden, mensen met een beperking …
 • Kent het lokaal bestuur de belangen, interesses, posities van deze mensen/groepen?
 • Zijn deze mensen al georganiseerd of net niet? Vb. verenigingen, clubs, adviesraden …
 • Bereik je via de georganiseerde groepen voldoende de bewoners die je wil bereiken?
 • Doe je ook inspanningen om de niet georganiseerde bewoners te bereiken?
 • Komen mensen spontaan in beweging of kan je sensibiliserend werken?

Denk na over wie de doelgroep kan BEREIKEN

 • Beschik je over eigen kanalen? Vb. adviesraden, verenigingen …
 • Kan je hiervoor beroep doen op bestaande partners/netwerken? Vb. scholen, handelaars, vereniging waar armen het woord nemen, VormingPlus …
 • Kan je werken met sleutelfiguren?
 • Is er specifieke expertise nodig?