Participatie wordt ge(s)maakt

Wat is er al? Over beleidscultuur en ervaringen in je gemeente

Wat is de beleidscultuur in je gemeente om bewoners te informeren of te laten participeren?
Wat is de kennis, ervaring en vaardigheden bij schepenen, ambtenaren en bewoners?

Wat doe je al?

 • Is er aandacht voor de wettelijk georganiseerde vormen van participatie?
  Vb. adviesraden, klachtenmelding …
 • Is er al geëxperimenteerd met andere – meer vernieuwende – vormen van participatie?
  Vb. hoorzittingen, installeren van bewonersplatforms of wijkcomités, informatievergaderingen, vragenuurtje, wijkbudget …
 • Wat loopt goed, wat kan beter? Wat zijn beperkingen van deze bestaande vormen van participatie?  
  Vb. procedure voor klachtenbehandeling is nauwelijks gekend of wordt niet goed opgevolgd, adviesraden zijn te beperkt in samenstelling, hoorzittingen zijn teveel eenrichtingsverkeer van bestuur naar bewoners …

Wie bepaalt de agenda voor bewonersparticipatie?

 • Kiest het lokaal bestuur de agenda?
  • Is het bestuur bereid om eigen beleidskeuzes onderwerp te maken van participatie?
  • Sta je bij de opmaak van de beleidsplannen stil bij mogelijke aanknopingspunten voor bewonersparticipatie? 
 • Staat het bestuur open voor vragen en initiatieven van bewoners?
  • Hoe wordt initiatief van bewoners onthaald en ervaren?
  • Welke rol wil en kan het bestuur spelen in het behandelen en/of stimuleren van vragen en initiatieven van bewoners?