Participatie wordt ge(s)maakt

Waarover? Is het onderwerp geschikt voor participatie?

Is er voldoende ruimte voor bewoners om nog fundamentele keuzes te maken?

 • Is er politieke ruimte?
  • Is er politieke bereidwilligheid om beleidsplannen bij te sturen?
  • Gaat het om een lokale bevoegdheid of bevoegdheid van een hogere overheid?
 • Is er financiële ruimte?
  • Is er budget nodig? Zo ja, is er voldoende budget beschikbaar of kan dit in de toekomst voorzien worden? 
 • Is er tijdsdruk?
  • Zijn er factoren die een deadline stellen voor een definitieve beslissing?
 • Is er personeelstijd (nodig)?
  • Zo ja, wie kan een bijdrage leveren? Denk ruim (interne medewerkers, partnerorganisaties, externe deskundigen …)
 • Is er juridische ruimte?
  •  Moet er rekening gehouden worden met specifieke regelgeving en procedures?