Participatie wordt ge(s)maakt

Waarom? Over het formuleren van doelstellingen

Wat wil je bereiken met bewonersparticipatie? 

 • De meest genoemde argumentenvoor de uitbouw van een participatief beleid zijn:
  • Verhogen van de kwaliteit van het beleid
  • Draagvlak voor het beleid bij bewoners versterken
  • Bevorderen van het democratisch gehalte van besluitvorming
  • Verbeteren van de relatie tussen bewoners en lokaal bestuur
  • Sociale cohesie bevorderen
  • Bewonersinitiatieven stimuleren en ondersteunen
  • Bewoners stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leefomgeving
 • Om je participatieproces verder vorm te geven is het belangrijk om per onderwerp/project de doelstelling(en) verder te verfijnen en zo concreet mogelijk te formuleren.
 • Doelstellingen kunnen uiteraard variërennaargelang
  • de beleidsfase (voorbereiding, uitvoering, evaluatie …)
  • doelpubliek (alle inwoners, senioren, jongeren …)
  • onderwerp (fysieke aspecten, sociale thema’s …)