Participatie wordt ge(s)maakt

Participatieplan. Over een werkplan in evolutie

Om het participatieproces te coördineren is het belangrijk om het verloop van het proces uit te tekenen: wie is voor wat verantwoordelijk, hoe zit het met de timing, welke methodieken zijn aangewezen, wie zijn belangrijke contactpersonen …

Een participatieplan

  • Wordt stapsgewijs uitgetekend en bijgestuurd.
  • Zet een bepaald moment of overleg in de juiste context of tijd.
  • Laat toe om betrokkenen op de hoogte te houden van het hele proces.

 Onderstaande voorbeelden kunnen jou op weg helpen om jouw participatieproces te plannen: