Participatie wordt ge(s)maakt

Ontwerp je participatieproces

Een goed participatieproces is essentieel! Een slecht proces kan immers lang in het collectief geheugen van bewoners blijven hangen.

Een kwalitatief participatieproces staat voor

 1. een proces op maat
 2. een groeiproces voor alle betrokken actoren (politici, ambtenaren, bewoners)

 Doordacht handelen en kennis en vaardigheden van participatieprocessen stap voor stap bijschaven, laat iedereen voelen dat participatie kan opbrengen. 

Onderstaand stappenplan is bruikbaar om:

 1. een structureel participatiebeleid stap voor stap uit te bouwen
 2. specifieke participatieprocessen op maat uit te werken

Het is geen pasklaar stappenplan. Doorloop de kernvragen met bijhorende deelvragen én herneem ze. Zo ontwerp je stapsgewijs je aanpak op maat!

 • WAT IS ER AL ?
  ...over beleidscultuur en ervaringen in je gemeente
 • WAAROM ?
  ...over het formuleren van doelstellingen
 • WAAROVER ?
  ...over het onderwerp en of het geschikt voor participatie?
 • WIE BEREIKEN ?
  ...over bewoners en/of specifieke doelgroepen
 • WANNEER ?
  ...over de verschillende beleidsfases
 • HOE VER ?
  ...over de graad op de participatieladder
 • HOE ?
  ...over concrete methodieken
 • WELKE AANSTURING ?
  ...over de interne organisatie
 • PARTICIPATIEPLAN ?
  ...over een werkplan in evolutie

Download hier het stappenplan ‘Ontwerp je participatieproces’.